loader image

Dia.edu.az

ƏMƏKDAŞLAR

 

Sıra

N-si

Adı,soyadı,atasınınadı

vəzəfəsi

Ştatı

Elmiadı dərəcəsi

1

Əmiraslanov Azər Kamal oğlu

Kafedra müdiri

0,5 şt.

İ.ü.f.d.

2

Zeynalov Yusif Ələşrəf oğlu

dosent

1 şt

k.t.ü.f.d.

3

Babayeva Sevil Sultan qızı

dosent

1 şt.

İ.ü.f.d.

4

Sultanov Adil Şəmsəddin oğlu

dosent

1 şt.

İ.ü.f.d.

5

Abdullayeva Xumar Fərhad qızı

Учителей

1 şt.

6

Pənahov Aydın İbrahim oğlu

Учителей

1 şt.

7

Əliyeva Roza Əli qızı

dosent

0,5 şt.

k.t.ü.f.d.

8

Əliyeva Ramilə Valid qızı

Учителей

0.5  şt.

İ.ü.f.d.

10

Nuriyev Əli  Xudu o.

professor

0.5 şt.

İ.e.d.

11

Qasımov Süleyman Mehrəli oğlu

Professor

0,5 şt.

İ.e.d.

12

Rəhmanov Fərhad Pənah o.

professor

0.5 şt.

İ.e.d.

13

Rəhimli Fikrət Əhməd o.

dosent

0,5 şt.

İ.e.d.

14

İsayev Söhrab Zülfiqar o.

dosent,

0.5  şt.

İ.ü.f.d.

16

 İbrahimli Çingiz Allahyar oğlu

dosent

0.5  şt.

İ.ü.f.d.

18.

Zeynalova Zivər Zeynal qızı

b/m

0.5  şt.

İ.ü.f.d.

19.

Zamanova Sevinc Ağacavad qızı

Учителей

0.5  şt.

İ.ü.f.d.

20.

Nəcəfova Vəfa Qurban qızı

dosent

0.5  şt.

İ.ü.f.d.

21.

Sultanova leyla Rəhim qızı

dosent

0.5  şt.

İ.ü.f.d.

22

Vəliyev Anar Cümşüd oğlu

dosent

0.5  şt.

İ.ü.f.d.

23

Əzizov Ramiz Nəhməd oğlu

dosent

0.5  şt.

İ.ü.f.d.

24.

Hüseynova Nigar Lətif qızı

Учителей

0.5  şt.

İ.ü.f.d.

25

Nuriyev Ruslan Rafiq oğlu

Учителей

0.5  şt.

26

Heydərov Samir Abasəli oğlu

Учителей

0,25

27

Heydərova Nərgiz Elxan qızı

Учителей

0,25

28

Məmmədova Leyla Əvəz qızı

Учителей

saathesabı

29

Sərkarlı Əhməd Sərkar oğlu

Учителей

saathesabı

30

Məmmədova Sədaqət Mahmud q.

Kabinet müdiri

1 şt.

31

Xubanov Ayxan Valeh oğlu

laborant

0,5 şt

Doktorant