loader image

Dia.edu.az

İXTİSASLAR

BAKALAVR SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ

050403 Davamlı inkişafın idarə edilməsi
   

MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSU ÜZRƏ

060412 Davamlı inkişafın idarə edilməsi
  – Davamlı inkişafda təbii ehtiyatların idarə edilməsi
  – Davamlı inkişafda insan potensialı